Trại Trùn Quế Phước Hiệp

Địa chỉ: Cây Trôm Mỹ Khánh, Ấp Phước Hoà Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TP HCM
Tư vấn kĩ thuật: 0908 822 037
Liên hệ đặt hàng: 0909 822 037- 0898 135 970
Email: phuochieptrunque@gmail.com